Suggesties en klachten

De verenigingen waarbij wij zijn aangesloten kennen gedragscodes en klachtenregelingen. U vind de links naar hun website rechts van deze pagina. Natuurlijk streven wij ernaar, dat het contact met onze praktijk op professionele en zorgvuldige wijze verloopt. Mocht er desondanks iets zijn wat niet naar uw zin verloopt, dan nodigen wij u van harte uit ons daarop aan te spreken.

Wanneer u het moeilijk vindt om ons direct aan te spreken mag u uw opmerkingen ook schriftelijk achterlaten in de witte brievenbus in de wachtkamer. We willen leren van uw suggesties en eventuele kritiek en gaan er van uit dat de meeste problemen in goed overleg op te lossen zijn. Komen we er desondanks samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de verschillende beroepsverenigingen waarbij wij zijn aangesloten. Deze verenigingen kennen gedragscodes waaraan wij gebonden zijn en hebben klachtenregelingen waar u gebruik van kunt maken.