Behandelaanbod

Als GZ-psychologen hebben wij ruime ervaring in de behandeling van uiteenlopende klachten en stoornissen, relationele klachten, psychosomatische klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Wij hanteren erkende en reguliere behandelingsmethodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapievormen. Ons specialistisch behandelaanbod omvat seksuologische therapie, lichaamsgerichte therapie volgens de Pesso methode en EMDR bij de behandeling van post-traumatische stress klachten. Voorafgaand aan iedere behandeling doen wij een zorgvuldig onderzoek, indien nodig met behulp van testmateriaal. Daarna worden de diagnose en classificatie volgens de DSM en het behandelvoorstel besproken met de cliënt en indien gewenst met de verwijzer.

 

Intake, behandelplan en 2nd opinion

Voorafgaand aan de behandeling doen wij een zorgvuldig onderzoek, de intake. Meestal is deze intake afgerond na 2 gesprekken. Het verslag dat gemaakt wordt van dit onderzoek bevat informatie over de diagnose en het behandelplan. In het 3e gesprek wordt dit verslag met u besproken. Indien gewenst kunt u een kopie van het behandelplan meekrijgen en sturen wij een beknopte samenvatting naar uw huisarts of verwijzer. Indien u daar geen toestemming voor geeft gebeurt dit uiteraard niet.
U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op het aanvragen van een second opinion. Dit kunt u doen door zelf contact te zoeken met een andere praktijk of behandelaar. Indien gewenst kunnen we hierin ook met u meedenken of adviseren.

 

Wachttijden

De wachttijd tussen aanmelding en intake is gemiddeld 2 à 3 maanden, voor individuele en partner-relatie behandelingen. Wanneer de intake is afgerond is er geen wachttijd meer voor de behandeling.
Voor deelname aan de MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapie) is meestal geen wachttijd. Deze 8-weekse groepen starten een aantal keren per jaar en worden op deze site aangekondigd.
Voor deelname aan de Pesso oefengroep is meestal geen wachttijd. Deze groep, bestaande uit 10 bijeenkomsten, start 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Ook deze groep wordt op de website aangekondigd.

Wij zijn een contractvrije praktijk. Bemiddeling rond de wachttijden door verzekeraars vindt dus niet plaats. In uitzonderlijke, acute situaties, kunnen verwijzers met ons overleggen of er buiten de wachtlijst om aangemeld kan worden.